سیاست حفظ حریم خصوصی

کاربر گرامی، شما با ثبت نام و استفاده از سرویس های  شرکت وین آپ،زیر نظر  وب سایت مذکور توافق خود را  با تمامی مقرارت ذکر شده  "شرایط و قوانین  " و کلیه  نسخه های بعدی اعلام می نمایید. وب سایت وین آپ این حق را برای خود محفوظ می داند که در هر زمان و به هر علت، موارد ذکر شده در  " شرایط و قوانین " را بازبینی کند و در صورت لزوم تغییراتی را در آن ها ایجاد نماید